Vireillä olevat kaavat pääkuva

Navigaatiovalikko

Vireillä olevat kaavat sisältö

Vireillä olevat kaavat

Täältä näet kaikki Liperin kunnassa parhaillaan vireillä olevat kaavatyöt ja niiden kaavoitusvaiheen.

Kaavojen laadintaan voit osallistua lähettämällä palautetta tai kysymyksiä sähköpostiosoitteeseen maankaytto@liperi.fi

Kaavoitukseen liittyvistä kysymyksistä tai tarpeista voit ottaa yhteyttä myös suoraan maankäyttöpäällikköön.

Honkalammen osayleiskaava

Honkalammen osayleiskaava

Kaavahankkeen tavoitteena on tarkastella mm. taajama-alueen laajentumissuuntia, alueen liikenneverkostoa, hajarakentamisen mahdollisuuksia ja myös Honkalammen rantarakentamista.

Asiakirja- ja mediatiedostot

Kononovinharjun asema- ja osayleiskaava

Kononovinharjun asema- ja osayleiskaava

Ylämyllyn Jyrinkylälle Kononovinharjun alueelle on tarkoitus laatia osayleiskaavan muutos. Suunnittelualueen pinta-ala on n. 17,0 ha. Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa asuinrakentaminen ja tarvittaessa palveluiden rakentaminen alueelle. Osayleiskaavamuutoksen kanssa yhtäaikaisesti viedään eteenpäin alueen asemakaavan laadintaa.

Asiakirja- ja mediatiedostot

Lehtorannan asemakaava sisältö

Lehtorannan asemakaava

(Ylämyllyn asemakaavan muutos ja laajennus)

Uuden Lautasuo-Lehtorannan asuinalueen laajentaminen peltoalueille Pyhäselän rannan suuntaan. Kaavamuutosalueelle on suunniteltu 21 pientalotonttia.

Kaavahanke on toistaiseksi keskeytetty.

Asiakirja- ja mediatiedostot

Leinosen lammen osayleiskaava sisältö

Leinosen lammen osayleiskaava

Tavoitteena on osoittaa alue pientaloasumista ja virkistyskäyttöä varten.

Kaavoituksesta on tehty aloittamispäätös. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 16.1.- 9.2.2020.

Asiakirja- ja mediatiedostot

Mattisenlahti–Salokylä-osayleiskaava sisältö

Mattisenlahti–Salokylä osayleiskaava

Liperin kunnanvaltuusto on hyväksynyt Mattisenlahti-Salokylä osayleiskaavan 27.8.2018 § 48. Kaavasta on jätetty 2 valitusta Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Kunnahallituksen päätöksellä 12.11.2018 §215 kaava tulee voimaan muilta kuin valituksenalaisten tilojen 426-405-140-144 ja 426-405-140-151 osalta.

Osayleiskaava on laadittu ohjaamaan kyläalueiden sekä Pyhäselän ranta-alueen rakentamista. Kaavalla korostetaan Mattisenlahden ja Salokylän merkitystä säilyvinä ja
täydennysrakentuvina kyläalueina Ylämyllyn ja Kirkonkylän taajamien läheisyydessä.

Osayleiskaavaa voidaan käyttää suoraan rakennusluvan perusteena.

Lisätietoja: maankäyttöpäällikkö p. 0400 125152 tai maankaytto@liperi.fi.

Asiakirja- ja mediatiedostot

Nuottilammen asema- ja yleiskaava

Nuottilammen asema- ja osayleiskaava

Kaavoitettava alue sijoittuu Ylämyllylle, Nuottilammen eteläpään itäpuolelle. Suunnittelualue on n. 8 ha. Osayleiskaavamuutoksen keskeisenä tavoitteena on kaavoittaa suunnittelualue pääasiassa asumisen tarpeisiin. Osayleiskaava on pohjana samanaikaisesti laadittavalle asemakaavalle.

Asiakirja- ja mediatiedostot

Välikankaan teollisuusalueen asemakaava sisältö

Välikankaan teollisuusalueen asemakaava

Tavoitteena on kaavoittaa Polvijärventien itäpuolista aluetta sekä Välikankaan aluetta teollisuus- ja yritystoiminnan tarpeisiin.

 

Asiakirja- ja mediatiedostot

Ylämyllyn lampien osayleiskaava sisältö

Ylämyllyn lampien osayleiskaava

 

Liperin kunnanvaltuusto on hyväksynyt Ylämyllyn lampien osayleiskaavan 25.6.2018 § 44 ja tekniset korjaukset kaavakarttaan 27.8.2018 § 49. Kaava on lainvoimainen.

Osayleiskaava käsittää alueen, joka muodostuu Jyrinkylän ja Honkalammen länsipuolisista alueista Käsämän kylään ja Kuoringan itärantaan rajoittuen. Kaava-alueeseen sisältyy rantaa Nuottilammen, Sompalammen, Matkalammen, Harinjärven, Kalikkalammen, Myllylammen, Pahakalan ja Kuoringan vesistöiltä.

Osayleiskaava on laadittu ohjaamaan kyläalueiden sekä ranta- ja haja-asutusalueen rakentamista. Osayleiskaavaa voidaan käyttää suoraan rakennusluvan perusteena.

Lisätietoja: maankäyttöpäällikkö p. 0400 125152 tai maankaytto@liperi.fi.

Asiakirja- ja mediatiedostot

Vireillä olevat kaavat katso myös nämä

Yhteystiedot

Kimmo Kymäläinen

maankäyttöpäällikkö
0400 125 152
kimmo.kymalainen@liperi.fi
Varolantie 3, 83100 Liperi

Marja-Liisa Piironen

Maankäyttösihteeri
040 630 0944
marja-liisa.piironen@liperi.fi
Varolantie 3, 83100 Liperi

Kari Hirvonen

Kartoittaja
050 448 9894
kari.hirvonen@liperi.fi
Varolantie 3, 83100 Liperi

SOME painikkeet

 

Sivu arviointi ja palaute