Yrityspalveluseteli, pääkuva

Yrityspalveluseteli, sisältö

Yrityspalveluseteli

Yrityspalvelusetelillä tuetaan Liperin alueella päätoimipaikkaansa pitävien yritysten kehittymistä.

Yrityspalveluseteli, teksti

Lipertek Oy:n tarjoaman yrityspalvelusetelin käyttöönotto tukee yrittäjyyttä ja kannustaa yrityksiä toiminnan kehittämiseen ja kasvattamiseen. Setelin etuina ovat sen helppokäyttöisyys ja nopeus. Yrityspalvelusetelillä korvataan 50 % yrityksen asiantuntijalaskusta (enintään 2 päivää/yritys ja maksimissaan 500 € / päivä).

Tuki on tarkoitettu Liperin kunnan aluetta päätoimipaikkana pitäville yrityksille, joilla on y-tunnus. Yritystoiminnan tulee olla päätoimista ja kannattavaa tai muuttua kannattavaksi yrityspalvelusetelin avulla toteuttavien toimenpiteiden avulla. Yritykset yritysmuodosta (ei yhdistykset) riippumatta missä tahansa yrityksen elinkaaren vaiheessa voivat hakea tukea. Yrityspalveluseteli on yrityksille niin sanottua vähämerkityksellistä de minimis-tukea.

Tukea voidaan myöntää seuraaviin yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen liittyviin asiantuntijapalveluihin

 • omistajanvaihdospalvelut
 • sopimusten hallinta
 • kansainvälistyminen
 • taloushallinnon kehittämispalvelut
 • myynnin ja markkinoinnin kehittämispalvelut
 • digitalisoitumisen kehittämispalvelut
 • tuote-, palvelu- ja tuotantoprosessien kehittäminen
 • liiketoimintaprosessien kehittäminen

Tukea ei voi saada

 • yrityksen omiin palkkakustannuksiin tai muihin normaalitoiminnan menoihin
 • jos hakijan taloudellinen tilanne ei mahdollista liiketoiminnan harjoittamista tai yrityksen kehittämistoimenpiteitä
 • jos hakija ei ole huolehtinut kaikista lakisääteisistä velvollisuuksista (eläkemaksu- ja verovelvoitteet)
 • kone-, laite- tai ohjelmistoinvestointeihin
 • asiantuntijatyöhön- tai palveluun, johon on jo saatu muuta julkista tukea (esim. ELY-keskuksen tuet)

Elinvoima, johon kuuluu yrittäjyyden tukeminen, on yksi Liperin kunnan keskeisistä strategisista painopisteistä.

Asiantuntijapalvelua tarvitsevalla yrityksellä on myös vapaus valita palveluntarjoaja hyväksytyistä palvelutuottajista. Palvelutuottajarekisteriin voi hakeutua yritys, jolla on y-tunnus. Rekisteriin valitaan yrityksiä, joilla tarvittava asiantuntemus tarjota palveluita ja tilaajavastuulain mukaiset tiedot kunnossa.

Toimita hakemuksesi liitteineen yritysneuvoja Jaana Karppaselle sähköpostitse, jaana.karppanen@liperi.fi.

Yrityspalvelusetelin palveluntuottajat löydät vasemmalla olevasta valikosta.

Ehdot yrityspalveluseteli

Tuen hakeminen ja hakemuksen liitteet

Tukea haetaan lomakkeella, joka löytyy Lipertek Oy:n verkkosivuilta www.lipertek.fi. Hakemukseen tulee kuvata yrityksen toiminta lyhyesti ja yrityspalvelusetelin käyttötarkoitus. Hakemukseen on liitettävä uusin tuloslaskelma ja tase tai niihin verrattava selvitys hakijan tuloista ja varallisuudesta.

Yrityspalvelusetelin arvo

Yrityspalvelusetelillä korvataan 50 % (enintään 2 päivää/yritys ja maksimissaan 500 €/päivä)
yrityksen maksamasta asiantuntijalaskusta. Yrityspalveluseteli on arvonlisäveroton. Yrityspalveluseteli on harkinnanvarainen tuki ja sitä myönnetään olemassa olevien määrärahojen puitteissa. Tuki myönnetään kokonaisarvioinnin perusteella tapauskohtaisesti. Palveluntuottaja laskuttaa 50 % osuuden + arvonlisäveron yrityspalveluseteliä hakeneelta yritykseltä.

Palvelusetelituottaja

Palvelusetelituottaja on yritys, jolla on y-tunnus. Palvelusetelituottajaksi hakeudutaan lomakkeella, joka löytyy Lipertek Oy:n verkkosivuilta www.lipertek.fi. Palveluntuottajan tilaajavastuulain mukaiset tiedot tulee olla kunnossa. Palveluntuottajarekisteriin valitaan yrityksiä, joilla on tarvittava asiantuntemus tarjota palveluita.

Muut ehdot

Lipertek Oy pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä palvelusetelihakemus. Lipertek Oy:llä on oikeus hyväksyä tai hylätä palvelusetelituottaja hakemukset ja palvelusetelituottajaksi hakeutuvat yritykset.

Asiakas ja palveluntuottaja ovat sopimussuhteessa toisiinsa, siten Lipertek Oy ei ole sopimusosapuoli. Mahdolliset reklamaatiot selvitetään yrityspalvelusetelin saajan ja palveluntuottajan kesken.

Tuki maksetaan päätöksen mukaisesti toteutuneiden kustannusten perusteella palveluntuottajalle. Tuen maksamiseksi on palveluntuottajan toimitettava kopiot tositteista (laskuista, kopio yrityksen suorittamasta omarahoitusosuuden maksukuitista) sekä raportti tehdyistä toimenpiteistä. Asiantuntijan toimittama raportti pitää olla tilaajayrityksen hyväksymä. Kehittämistoimenpiteet tulee tehdä vuoden 2020 aikana.

Virheellisesti tai perusteetta maksettu tuki voidaan periä takaisin, jos tuen myöntämisen tai maksamisen edellytykset eivät ole täyttyneet; tuen ehtoja ei ole noudatettu; tuen saaja on antanut sellaisen virheellisen tai puutteellisen tiedon, joka on olennaisesti vaikuttanut tuen myöntämiseen tai maksamiseen.

Asset Publisher

angle-left Mantsinen Group investoi Ylämyllyn tehtaaseen

Mantsinen Group investoi Ylämyllyn tehtaaseen

Materiaalinkäsittelykoneisiin ja logistiikkapalveluihin erikoistunut Mantsinen Group kertoo verkkosivuillaan tehneensä reilun 12 miljoonan investoinnin Ylämyllyn tehtaaseensa. Mantsinen on panostanut viime vuosina runsaasti liiketoimintaansa ja yrityksen viennin kehittämiseen.

Mantsinen Groupin verkkosivuilla 4.7.2019 julkaistussa tiedotteessa yrityksen toimitusjohtaja Mia Mantsinen kertoo, että uudella investoinnilla on mahdollista kasvattaa yrityksen tuotantokapasiteettia ja lisätä kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla.

– Uusi koneistuskeskus ja pintakäsittelylinjasto vastaavat mitoiltaan, kapasiteetiltaan ja toiminnallisuuksiltaan sekä nykyisiä että tulevia tarpeita. Uutta tuotantotilaa rakennetaan yli 3000 m2, mikä sisältää laitteistojen lisäksi kokoonpanotilan. Tämä tarkoittaa yli 30 %:n kasvua Ylämyllyn tuotantotiloihimme, Mia Mantsinen toteaa tiedotteessa.

Uusien tuotantotilojen rakentaminen alkaa tulevana syksynä ja projektin on määrä valmistua reilun vuoden päästä, syksyllä 2020.

Viime vuosina yritystoiminta ja yritysten investoinnit Liperin kunnan alueella ovat lisääntyneet. Liperin kunnan elinkeinojohtaja Mika Hyttinen pitää tärkeänä, että pitkään toiminnassa olleet yritykset saavat jatkoa ja kehittävät toimintaansa.

– Investoinneilla luodaan työpaikkoja, mikä on tärkeä vetovoimatekijä kunnalle sekä asukkaiden että yritysten näkökulmasta, Hyttinen toteaa.

Koko tiedote on nähtävillä Mantsisen verkkosivuilla.

Havainnekuva Mantsisen uudesta rakennuksesta.

Asset Publisher

jaana.karppanen@liperi.fi
 

Sivu arviointi ja palaute