Yrityspalveluseteli käyttöön Liperissä

Yrityspalveluseteli käyttöön Liperissä

Yrityspalveluseteli on Liperin kunnan järjestämä uudenlainen tuki kunnan alueella päätoimipaikkaansa pitäville yrityksille.

Tuki on tarkoitettu Liperin kunnan aluetta päätoimipaikkana pitäville yrityksille, joilla on y-tunnus. Yritystoiminnan tulee olla päätoimista ja kannattavaa tai muuttua kannattavaksi yrityspalvelusetelin avulla toteuttavien toimenpiteiden avulla. Yritykset yritysmuodosta (ei yhdistykset) riippumatta missä tahansa yrityksen elinkaaren vaiheessa voivat hakea tukea!

Yrityspalveluseteli on yrityksille niin sanottua vähämerkityksellistä de minimis -tukea.

Tukea haetaan lomakkeella, joka löytyy Lipertekin verkkosivuilta yrityspalvelusetelin sivulta. Hakemukseen tulee kuvata yrityksen toiminta lyhyesti ja yrityspalvelusetelin käyttötarkoitus. Hakemukseen on liitettävä uusin tuloslaskelma ja tase tai niihin verrattava selvitys hakijan tuloista ja varallisuudesta.

Lue lisää yrityspalvelusetelistä sen omalta sivulta ja hae yrityspalveluseteliä!

Lipertekin kompassiteemainen kuva, teksti

Lisätietoja antaa:

Sisältöjulkaisija

angle-left Ylämyllyn Yritystalo käyttöikänsä päässä

Lipertekin omistaman Yritystalon toiminnot ajetaan alas kesään 2019 mennessä

Talo on tullut käyttöikänsä päähän, sillä kuntotarkastuksessa ilmenneiden vaurioiden korjaaminen ei ole taloudellisesti kannattavaa.

Ylämyllyn Yritystalossa on syksyn 2018 aikana tehty tutkimuksia rakennuksen teknisen kunnon selvittämiseksi. Tutkimukset ovat osa Liperin kunnanhallituksen linjaamaa, kaikkiin kuntakonsernin kiinteistöihin kohdistuvan laajan tilaohjelman toteuttamista. 
Ylämyllyllä tapahtuvan vahvan talouskehityksen myi:ita Yritystalon tilat ovat herättäneet kuluvan kesän aikana laaja-alaista kiinnostusta yritysten ja yhteisöjen sijaintipaikkana. Alun perin Lipertek Oy:n Yritystalo on rakennettu tuotannollista yritystoimintaa varten, viidessä eri vaiheessa vuosien 1968-1983 välisenä ajanjaksona. Tämän jälkeen tilojen käyttötarkoitus on muutettu pienyritystaloksi. Talon sisäisiä tilajarjestelyjä on muunneltu vuosien kuluessa vuokralaisten tarpeita huomioiden. Yritystalossa toimii tällä hetkellä kaksikymmentä eri toimijaa. Tilojen käyttöaste on ollut vuosien saatossa hyvä. 
Taloa kohtaan lisääntyneen kiinnostuksen ja vaiheittaisen peruskorjausajatuksen vuoksi titoissa päätettiin toteuttaa tilojen sisäilma- ja rakenteiden kuntoselvitys. Selvityksen toteutusta vauhditti osaltaan myös kesäkauden päätteeksi parissa huoneistossa ilmenneet sisäilmaongelmaan viittaavat oireilut. Tutkimukset kohdistettiin kattavasti koko rakennukseen huomioiden kaikki rakenneosat sekä ilmanvaihtojärjestelmän osalta ilmavirtausten suuntia ja paine-eroa. Tarjouskilpailutuksen perusteella Yritystalon sisäilma- ja kuntoselvityksen tekijäksi valikoitui Sisailmatalo Kärki Oy. 

Tutkimuksissa todettiin mikrobivaurioita, ilmavuotoja ja ilmanvaihdon puutteita

Yritystalon rakennusosien ja ilmanvaihdon kuntoa arvioitiin aistinvaraisten havaintojen ja käytettavissä olleiden suunnitelma-asiakirjojen perusteella. Lisäksi toteutettiin rakennusteknisiä kuntotutkimuksia sokkeli-, alapohja-, ulkoseinä- ja vesikatto-seka yläpohjarakenteisiin. Tutkimuksessa selvitettiin myös mahdollisten sisäilmaan kulkeutuvien epäpuhtauksien kulkureittejä pistokoeluontoisesti merkkisavulla sekä otettiin rakenteista materiaalimikrobi- ja asbesti- ja haitta-ainenaytteitä. 
Rakenteisiin kohdistuvissa tutkimuksissa todettiin korjauksia vaativia kosteusvaurioituneita rakenteita perustuksissa, ulkoseinissä, yläpohjassa ja paikallisesti alapohjassa. Rakenteiden kosteusvauriot ovat tutkimusten mukaan olleet rakenteissa jo vuosikymmeniä, ja näistä on aiheutunut perustus- ja ulkoseinärakenteisiin korjausta vaativia mikrobivaurioita. 

Yritystalossa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihtojarjestelmä, joka poistaa liiketiloista ilmaa koneellisesti. Tämä mahdollistaa sen, että tuloilmaa voidaan lisätä tiloihin reilusti ja ns. ylipaineistaa rakennus esim. 5 Pa ylipaineiseksi, jotta epäpuhtaudet eivät kulkeudu nykytilanteeseen verrattuna sisään niin helposti. Näin ollen tiloissa on turvallista vielä tyoskennellä siihen asti, kunnes uudet korvaavat tilat loytyvät. 

Yritystalon korjaaminen kalliimpaa kuin uuden rakentaminen

Yritystalon korjaustarpeet ovat mittavat huomioiden myös talotekniikan ja rakenteiden teknisen käyttoian loppumisen. Korjaustoimenpiteet kiinteistossä vastaavat lähes uuden kiinteistön rakennuskustannuksia.
Lipertekin hallitus on Yritystalon teknisen käyttöian ja valmistuneiden tutkimustulosten perusteella tullut siihen päätelmään, että Yritystalo alkaa olla elinkaarensa päässä. Näin ollen sen laajamittainen saneeraaminen ei ole enää jarkevaa. Yhtion hallitus on päättänyt ajaa talon toiminnat alas kesään 2019 mennessä. Lipertekin tavoitteena on löytää yhteistyössä vuokralaistensa kanssa kaikille tiloissa toimiville korvaavat toimitilat Ylamyllyn ja Liperin muiden taajamien alueilta tulevan talvikauden aikana. Yritystalon tyoskentelyolosuhteet pyritään turvaamaan paikallisen ilmanvaihdon säädöilla ja ilmanpuhdistimien avulla niin hyvin kuin mahdollista.  

Lisätiedot

Sivu arviointi ja palaute